АКТУАЛНО

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” е първото учебно заведение в град Кюстендил. То е наследник на килийното училище, открито през 1820 г. към църквата „Успение Богородично“ .

В течение на годините многократно се променя статутът на училището – до 1920 г. е Мъжка гимназия, по-късно става Първа кюстендилска смесена прогимназия. От 1935 г. съществува като Първоначално училище „Св. св. Кирил и Методий” и Първа кюстендилска средищна смесена прогимназия. От 1982 г. вече е ЕСПУ с шестгодишни ученици, става базово за внедряване на новото учебно съдържание и са открити спортни паралелки. През 1990 г. училището става средно общообразователно училище, а от 1991 г. е трансформирано в основно. И през всичките тези години носи името на светите братя Кирил и Методий по волята на гражданите, заявена на 11 май 1876 г., когато за първи път по тържествен начин е отбелязан празникът на двамата първоучители.

Близо два века поколения кюстендилци получават в училището качествено образование, позволяващо им добра реализация в обществото. То е едно от трите училища в страната, обявени за национални първенци, и едно от деветте, на които е присъдено званието „Образцово училище”.

Запознайте се с историята на училището