Събития

Национална Асамблеая „Земята на децата”

ОУ „Св. св. Кирил и Методии” – гр. Кюстендил взе участие в първата Национална Асамблеая „Земята на децата”

Световния ден на водата

Участниците в клуб „Млад еколог” при ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Кюстендил отбелязаха Световния ден на водата с презентация, изработване на брошури и посещение в пречиствателна станция за отпадни води- гр. Кюстендил.

Урок по безопасност на движението по пътищата

На 19.03.2019 г. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил се проведе урок по безопасност на движението по пътищата, изнесен от представители на СБА пред 40 ученици от ІV и VІ класове. На изявата присъстваха г-жа Маринела Александрова – старши експерт по начално образование в РУО – Кюстендил, г-н Валентин Микев – председател на СБА – Кюстендил, г-н Марио Нецов и г-н Светослав Кръстев от СБА – София, директорът Мариана Панчева, заместник-директорът Анелия Ризова и учители от училището.


Благотворителен базар в подкрепа на Тони Костов

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ , гр. Кюстендил по идея на учениците от Ученическия съвет бе иницииран благотворителен базар в подкрепа на Тони Костов. Те се включиха активно в изработването на мартенички, както и в организирането на базара в училище с подкрепата на педагогическия съветник. Всички ученици и учители пожелаваме на Тони да оздравее, а събраните средства ще дарим за неговото лечение.