Съобщения

Важно: за приема на ученици след VII клас с хронични заболявания!

Уважаеми родители, 

Може да се запознаете със списъка на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас в училищата от област Кюстендил


Уважаеми родители,

Информираме Ви, че можете да се възползвате от наличните ресурси и услуги на институциите, които предлага Община Кюстендил, относно превенция и противодействие на насилието и тормоза сред учениците.

-        Център за обществена подкрепа „Св. Петка“

-        Център за работа с деца на улицата „Св. Стилиян“

-        Дневен център „Вяра, Надежда и Любов“

-        Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


Уважаеми родители,

           Тържеството за откриването на новата учебна година на 15.09.2023г. ще започне от 10:00ч. в двора на училището. Очакваме учениците от подговителната група, първи и пети клас да дойдат в 9:30ч. в западния двор на училището, а всички останали класове в 9:45ч.  

Пожелаваме успешна учебна година!

Уважаеми родители,

        На 11.09.2023г. от 17:15ч. ще се състои родителска среща по класните стаи за подговителна група и за всички бъдещи първокласници.

       На 12.09.2023г. от 17:15ч. ще се състои родителска среща по класните стаи за всички бъдещи петокласници.