Съобщения

Уважаеми родители,

           Тържеството за откриването на новата учебна година на 15.09.2023г. ще започне от 10:00ч. в двора на училището. Очакваме учениците от подговителната група, първи и пети клас да дойдат в 9:30ч. в западния двор на училището, а всички останали класове в 9:45ч.  

Пожелаваме успешна учебна година!

Уважаеми родители,

        На 11.09.2023г. от 17:15ч. ще се състои родителска среща по класните стаи за подговителна група и за всички бъдещи първокласници.

       На 12.09.2023г. от 17:15ч. ще се състои родителска среща по класните стаи за всички бъдещи петокласници.