Съобщения

По информация на Министерство на образованието и науката резултатите от НВО в 4 клас ще излязат на 07.06.2021 год. Учениците и техните родители могат да си проверят резултатите в платформата чрез Код за достъп до https://zamaturite.bg, който ще намерят в служебната си бележка.