Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в училище

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че можете да се възползвате от наличните ресурси и услуги на институциите, които предлага Община Кюстендил, относно превенция и противодействие на насилието и тормоза сред учениците.

-        Център за обществена подкрепа „Св. Петка“

-        Център за работа с деца на улицата „Св. Стилиян“

-        Дневен център „Вяра, Надежда и Любов“

-        Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни