История

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” е първото учебно заведение в града. То е наследник на килийното училище, открито през 1820 г. към църквата „Успение Богородично“ . Помещавало се е в дървена паянтова постройка в двора на църквата и е посещавано от 20 – 30 момчета, деца на по-заможни българи. Не се знае кой е първият учител, но има сведения, че през 1825 г. самоковецът Захари дедо Стоицов е бил учител и псалт към църквата. И при следващите учители поп Стоян, Васил абаджията от Сапарева баня и други обучението е килийно.

През периода 1844 г. – 1846 г. учителят Христо Иванов Христов от Самоков въвежда Бел-Ланкастърска метода на обучение. По негово време на 3.03.1846 г. е решено да се построи нова самостоятелна сграда.


Истинският преобразувател на обучението е Никола Тонджоров. През неговото учителстване се набират средства от цялата кааза и през 1849 г. се построява нова масивна сграда на училището – запазеноото и до днес Взаимно училище. За първи път се поставят чинове и черна дъска, въвеждат се нови науки – история, география, битоописание и др.

От 1860 г. в училището се обучават и момичета. Първите учители кюстендилци са Антон Кърпачев и Димитър Любенов, но в по-голямата си част учителите до Освобождението са от други краища – най-често от Самоковско.

За първи път на 11 май 1867 г., по време на учителствуването на Михаил К. Буботинов, се празнува по най-тържествен начин празникът на народните просветители Кирил и Методий и училището е наречено на тяхно име. След Буботинов за главен учител е назначен Тодор Пеев.

След Освобождението броят на учениците се увеличава значително. През 1888 г. в новопостроената сграда на Педагогическото училище (днешната сграда на общинската администрация) се настанява и трикласното училище до построяването за целта на нова едноетажна училищна сграда за него през 1908 г. в тогавашния квартал „Студена“ (днес квартал „Осогово“). Училището е известно под името „Клона“.

От 1919 г. бившата мъжка прогимназия се преименува в Първа кюстендилска смесена прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Поради увеличаване броя на учениците през периода 1928 г. е издигнат и втори етаж. Тази сграда съществува до 1975 г. когато на същото място е построена настоящата нова модерна четириетажна училищна сграда, със 28 класни стаи, 15 кабинета, физкултурен салон, плувен басейн, актова зала, училищен стол и административен блок.

В течение на годините многократно се променя статутът на училището – до 1920 г. е Мъжка гимназия, по-късно става Първа кюстендилска смесена прогимназия. От 1935 г. съществува като Първоначално училище „Св. св. Кирил и Методий” и Първа кюстендилска средищна смесена прогимназия. От 1982 г. вече е ЕСПУ с шестгодишни ученици, става базово за внедряване на новото учебно съдържание и са открити спортни паралелки. През 1990 г. училището става средно общообразователно училище, а от 1991 г. е трансформирано в основно. И през всичките тези години носи името на светите братя Кирил и Методий по волята на гражданите, заявена на 11 май 1876 г., когато за първи път по тържествен начин е отбелязан празникът на двамата първоучители.

Близо два века поколения кюстендилци получават в училището качествено образование, позволяващо им добра реализация в обществото. Училището е наградено с орден „Георги Димитров“ за постигнати много добри резултати в учебновъзпитателната дейност и по случай 160-годишнината от основаването му (1980 г.). То е едно от трите училища в страната, обявени за национални първенци, и едно от деветте, на които е присъдено званието „Образцово училище”.