Профил на купувача

Договори за учебници

  1. "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД

№ 10-102/06-04-2020 г. Договор за доставка на познавателни книжки и помагала за подготвителна група, учебници и учебни комплекти за 1-7 клас и за осигуряване достъп до електронно четими учебници за 1-7 клас.

Приложение №2 ЗАЯВКА за закупуване на учебници и учебни помагала за 5, 6 и 7 клас за учебната 2020/2021 година на издателствата "Просвета - София" АД, "Просвета Плюс" ЕООД, "Просвета Азбуки" ЕООД

Приложение №3 ЗАЯВКА за закупуване на учебници и учебни помагала за 1, 2, 3 и 4 клас за учебната 2020/2021 година на издателствата "Просвета - София" АД, "Просвета Плюс" ЕООД, "Просвета Азбуки" ЕООД

2. "Клет България" ООД

№ 0000123890/03.04.2020 г. Договор за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници.

3. "БГ Учебник" ЕООД

Договор № ЗУ - 788/03.04.2020 г.