Учителска колегия

Учител в група за задължително предучилищно образование

Илиана Божилова


Учители в начален етап

Михаела Бошнакова

Снежка Стоева

Владислава Исакова

Ирина Радойчева

Ренета Михалкова

Анелия Симеонова

Валентина Ангелова

Радостина Пенева

Симона Христова

Даниела Кирилова

Миглена Мицова

Снежана Иванова

Гергана Николова

Димитрина Стоилкова

Светлана Александрова

Румяна Рапатинска

Емилия Соколова

Ирина Вучкова

Зорница Цветкова

Соня Рабачева

Аделина Милчова

Даниела Цонева

Гергана Василева

 

Учители по български език и литература

Десислава Михалкова - Колева

Снежинка Тодорова

Ели Костадинова

Тоня Андонова

Аделина Исакиева


Учители по английски език

Антония Брусарска

Юлия Тодорова

Катя Крумова

Гергана Николова

Моника Султова


Учители по математика и информационни технологии

Камелия Котева 

Мариана Христова

Фиданка Андонова 

Александър Димитров

Татяна Кирилова

Весела Караджова

Кирил Димитров


Учители по човекът и природата и физика и астрономия

Ирена Деянова

Светлозар Петров


Учител по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Ерина Чамова 


Учители по география и икономика

Иво Пенев 

Илияна Дебочичка

Симона Миленкова


Учители по история и цивилизация

Симеон Стоименов - Смирнов

Бисер Стойчев


Учители по изобразително изкуство

Евгени Серафимов

Росица Стоилова


Учител по технологии и предприемачество

Лидия Стефанова


Учители по музика 

Гергана Ангелова

Веселина Сиракова


Учители по физическо възпитание и спорт

Георги Младенов

Сашо Филипов

Асен Стоянов

Велизар Николов


Учители в ЦОУД в начален етап

Георги Ников

Гергана Василева

Зоя Ранчина

Искра Сиракова

Радостина Велинова - Георгиева

Антония Илчева

Габриела Павлова

Денка Костадинова

Виолета Анастасова

Маргарита Такова

Силвия Станойкова

Анита Гергова

Галина Станчева

Зорница Цветкова


 Учители в ЦОУД в прогимназиален етап

Илиана Дебочичка

Даниела Атанасова

Христина Калфина

Петя Априлова