Aдминистративен екип

Мариана Панчева

директор

Анелия Ризова

заместник-директор УД

Искра Владимирова

заместник-директор УД

Пиринка Ангелова

заместник-директор АСД

Александър Димитров

ръководител направление ИКТ

Даниела Жижанова

педагогически съветник

Спаска Шопова

главен счетоводител

Божанка Гонева

завеждащ административна служба

Анна Драганова

технически секретар

Георги Гогов

домакин