Предучилищно образование

Уважаеми родители,

        На 11.09.2023г. от 17:15ч. ще се състои родителска среща в класната стая.