Проекти

  • От месец януари 2020 стартира Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование за утрешния ден”. В проекта участват 3 групи за занимания по ключови дигитални умения.


  • Във връзка с извънредното положение, клубовете по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден” ще продължат работата си онлайн.


  • На 11 май, във връзка с празника на ОУ "Св.св.Кирил и Методий", учениците от групите по проекта ще се включат в онлайн честването му във Фейсбук страницата на училището. Каним всички на представянето на нашите участници.